Medelmsmöte

Medlemsmötet 2021

Medlemsmötet 2021 är planerat att hållas den 9-10 oktober på Comfort hotel Arlanda Airport. Detta under förutsättning att Coronapandemin så tillåter.

Vi hoppas kunna ta ett slutligt beslut om mötet i början av augusti då vi också kommer att skicka ut inbjudningar.

Styrelsen