Kontakter

Har du frågor ang. föreningens verksamhet kontakta:

Barbro Medén, barbro.meden@fabry.se  eller

Olle Bäckebo, olle.backebo@telia.com

Har du frågor ang. medlemsavgift kontakta:

Joakim Linnberg, joakim.linnberg@gmail.com

Har du synpunkter på hemsidan eller förslag på innehåll kontakta: 

Olle Bäckebo, olle.backebo@telia.com

Kontakter till resurspersoner inom sjukvården finns på socialstyrelsens hemsida under Fabrys sjukdom:

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/fabryssjukdom#anchor_10