Nationella Länkar

Socialstyrelsens sida om Fabrys sjukdom

Föreningen sällsynta diagnoser 

Vår sida hos Sällsynta diagnoser 

Netdoktor