Kontakta oss:

Typiskt tidigt symtom, ”den brinnande handen”

Som Fabrypatient eller nära anhörig är du varmt välkommen till vår förening.

Vi finns här som din medmänniska, ofta med samma erfarenheter och behov.

Vi hjälper dig att finna svar på dina frågor och de frågor vi inte direkt kan besvara vidarebefordrar vi till berörda parter.

Vi träffas årligen i samband med årsmötet. Då bjuder vi in föreläsare, tar upp aktuella frågor och delger varandra erfarenheter. Vi har också ett diskussionsforum på Internet dit du får tillträde då din ansökan blivit behandlad i styrelsen.

Föreningen deltar också i en del internationella träffar där vi får aktuell information om bl.a. forskningsläget och behandlingsresultat.

Vi hoppas att vi får stort utbyte av varandra

Vi är en ideell förening vars ändamål är att stödja personer med Fabrys sjukdom samt deras närmaste anhöriga.

Patientföreningen för Fabrysjuka i Sverige

Olle Bäckebo, ordf.

Färjan 99

774 99 By Kykrby

tel 0226-740 89

 

E-post: info@fabry.se

 

 

Anmälningsblankett för dig som vill gå med i vår förening

 

 

 

Textruta: Det här är vi
Textruta: Tidiga symtom,
Länkar
Textruta: Föreningens syfte