Länkar

Nationella länkar 

Socialstyrelsens sida om Fabrys sjukdom

Föreningen sällsynta diagnoser 

Vår sida hos Sällsynta diagnoser 

Netdoktor

Aktuella läkemedelsbolag 
Internationella Fabryhemsidor