Symptom

Sjukdomen börjar oftast i barnaåren, ibland redan vid 7 till 8 års ålder, med episoder av smärtor i händer och fötter, svårighet att svettas, hudförändringar och ögonförändringar.

Symtomen uppstår då de kemiska substanser som inte kan brytas ned i stället lagras i olika celler, framför allt i blodkärl, njurvävnad, hjärtmuskulatur och ögats hornhinna samt i nerver i centrala och perifera nervsystemet.

Sjukdomens svårighetsgrad kan variera avsevärt mellan olika personer.

Länk till socialstyrelsens hemsida om Fabrys sjukdom 

Tidiga symptom

  • Brännande smärta i händer och fötter (akroparestesi )
  • Frånvaro av förmåga att svettas (anhidros)
  • Mag- tarmbesvär
  • Stjärnmönster på hornhinnan
  • Hudutslag (angiokeratoma)
  • Tinnitus, hörselnedsättning
  • Allmän trötthet