Kalendarium

Nästa medlemsmöte 13 - 14 april

Nästa medlemsmöte är planerat till helgen 13 – 14 april 2024

Plats för mötet är ännu inte fastställt. 

Förslag på program och plats kan lämnas till styrelsen