Kalendarium

Nästa medlemsmöte 5 - 6 april

Nästa medlemsmöte är preliminärt planerat till helgen 5 – 6 april 2025

Plats för mötet är ännu inte fastställt. 

Förslag på program och plats kan lämnas till styrelsen