Kontakter

Har du frågor ang. föreningens verksamhet kontakta:

Ingela Olsson, ingela.olsson@telia.com

Har du frågor ang. medlemsavgift kontakta:

Kristina Gabrielsson, tittigabrielsson@icloud.com

Har du synpunkter på hemsidan eller förslag på innehåll kontakta: 

Olle Bäckebo, olle.backebo@telia.com

Kontakter till resurspersoner inom sjukvården finns på socialstyrelsens hemsida under Fabrys sjukdom:

Länk till Socialstyrelsens sida om Fabrys sjukdom