Vi är en ideell förening vars ändamål är att stödja personer med Fabrys sjukdom samt deras närmaste anhöriga

Som Fabrypatient eller nära anhörig är du varmt välkommen till vår förening. Vi finns här som din medmänniska, ofta med samma erfarenheter och behov.

Medlemsmötet 2024 är preliminärt inplanerat att hållas lördagen den 13 till söndagen den 14 april